Aansprakelijkheidsrecht

Een voetbal door het raam, een lelijke val op de net gedweilde werkvloer of een tuinhek dat door de hond van de buren is aangevreten… het zijn over het algemeen niet de meest leuke dingen in het leven. Te meer omdat dergelijke voorvallen leiden tot schade of zelfs letsel. Maar wie moet de kosten hiervan eigenlijk betalen? Daarvoor hebben we het aansprakelijkheidsrecht. In deze blog vertel ik daar wat meer over.

Laten we even beginnen bij het begin. Wat is aansprakelijkheid precies? Aansprakelijk zijn betekent simpelweg dat iemand anders – bewust of onbewust, direct of indirect – kan worden aangesproken voor bepaalde schade. Het aansprakelijkheidsrecht regelt wie in welke gevallen voor welke schade aansprakelijk kan worden gesteld. Immers, alleen op het moment dat sprake is van aansprakelijkheid kan de schade ook daadwerkelijk worden verhaald. Het vaststellen van de aansprakelijkheid is dus nodig om een bepaalde kwestie verder te kunnen afwikkelen.

Tussenconclusie: het kunnen vaststellen van aansprakelijkheid is dus belangrijk. En dat is nu juist waarom het aansprakelijkheidsrecht bestaat. In het aansprakelijkheidsrecht is namelijk geregeld hoe – en dan met name door wie – de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis moeten worden gedragen. Het aansprakelijkheidsrecht kent verschillende vormen van aansprakelijkheid. Zo is er de contractuele aansprakelijkheid, welke ziet op schade die voortvloeit uit het niet-nakomen van een overeenkomst.

Daarnaast bestaat de wettelijke aansprakelijkheid. Deze vorm gaat over schade die voortkomt uit een feitelijke handelingen. Het wettelijke aansprakelijkheidsrecht is geregeld in de derde titel van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”). Deze titel begint met artikel 6:162 BW. Dit is een belangrijk artikel, omdat het gaat over de zogeheten onrechtmatige daad en daardoor een belangrijke rol speelt als het gaat om aansprakelijkheid. Maar de wettelijke aansprakelijkheid is breder. U moet hierbij bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) denken aan aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, schuld- en risicoaansprakelijkheid voor eigen handelen of risicoaansprakelijkheid voor het handelen door een ander of voor bijvoorbeeld dieren.

Kortom: het aansprakelijkheidsrecht omvat een behoorlijk uitgebreid gebied en hangt ook vaak samen met andere rechtsgebieden. Hierdoor kan het kan best ingewikkeld zijn om de juiste stappen te zetten als het gaat om het vaststellen van aansprakelijkheid en het afhandelen van schade.

Hebt u te maken met het aansprakelijkheidsrecht en wilt u weten hoe u dit het beste aan kunt pakken? Neem dan contact met mij op. Ik adviseer u graag over uw mogelijkheden.