Voorbeeldbrief klacht

Vul hier uw eigen naam in
Vul hier uw eigen adres in

 Vul hier de naam van de geadresseerde in
Vul hier het adres van de geadresseerde in

PER AANGETEKENDE POST

Betreft: Klacht
Datum: [vul hier de datum in waarop u uw brief aangetekend hebt verzonden]

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief dien ik een klacht in over [vul hier in waarover u een klacht indient]. De reden dat ik deze klacht indien, is omdat [geef hier zo duidelijk mogelijk aan wat er precies gebeurd is en waarom u uw klacht indient].

Ik zou graag zien dat [geef hier zo duidelijk mogelijk aan wat er voor u nodig is om uw klacht op te kunnen lossen].

Ik verzoek u vriendelijk om mij binnen twee weken van een reactie op mijn klacht te voorzien.

Met vriendelijke groet,

Vul hier uw naam in
Handtekening