Voorbeeldbrief ontslag

Vul hier uw eigen naam in
Vul hier uw eigen adres in

Vul hier de naam van de geadresseerde in
Vul hier het adres van de geadresseerde in

PER AANGETEKENDE POST

Betreft: Opzeggen arbeidsovereenkomst
Datum: [vul hier de datum in waarop u uw brief aangetekend hebt verzonden]

Geachte heer, mevrouw,

Ik ben sinds [datum] bij u in dienst als [vermeld hier uw functie binnen het bedrijf]. Ik heb reeds mondeling aan u aangegeven dat ik mijn arbeidsovereenkomst wens te beëindigen. Met deze brief zeg ik mijn arbeidsovereenkomst daarom schriftelijk per [vul hier de einddatum van de arbeidsovereenkomst in en houd hierbij rekening met de opzegtermijn] op. Graag zou ik met u een afspraak willen maken voor het inleveren van de eigendommen van het bedrijf.

Ik ontvang graag een schriftelijke bevestiging van ontvangst van deze brief.

Met vriendelijke groet,

Vul hier uw naam in
Handtekening