Voorbeeldbrief ingebrekestelling

 9,95

Categorie:

Hebt u een overeenkomst gesloten en komt de wederpartij de gemaakte afspraken niet na? Spreek de wederpartij hier dan eerst op aan en stel hem of haar in de gelegenheid om de afspraken alsnog binnen een redelijke termijn na te komen. Gebeurt dit niet? Dan kunt u de wederpartij in gebreke stellen. Download hier de voorbeeldbrief.