Rechtsgebieden

Recht in het echt is een algemeen rechtskundig adviesbureau met de focus op het privaatrecht. Er kan dus over veel onderwerpen advies worden uitgebracht. Hieronder vindt u ter illustratie een aantal van de rechtsgebieden waarover Recht in het echt u kan adviseren. Als u op de naam van het rechtsgebied klikt, wordt u doorgestuurd naar een korte informatieve blog over dit rechtsgebied. 

Staat het onderwerp waar uw vraag over gaat er niet tussen, of weet u niet zeker of Recht in het echt u kan helpen met uw vraag? Neem dan van tevoren even contact op via het contactformulier. Houd er daarbij wel rekening mee dat er ook een aantal rechtsgebieden zijn waarover Recht in het echt u op voorhand niet kan adviseren, namelijk het bestuursrecht, het socialezekerheidsrecht en het vreemdelingenrecht.

 • Aansprakelijkheidsrecht
  Het aansprakelijkheidsrecht regelt wie aansprakelijk is voor bepaalde schade, zoals schade door een ongeluk, kinderen, huisdieren of bedrijfsongeval.
 • Arbeidsrecht
  Het arbeidsrecht regelt de wettelijke verhouding tussen een werkgever en een werknemer en kan worden onderverdeeld in collectief en individueel arbeidsrecht.
 • Consumentenrecht
  In het consumentenrecht is het geheel van rechten en plichten van de consument in het handelsverkeer geregeld.
 • Contractenrecht 
  Het contractenrecht gaat over de totstandkoming, de duur en de beëindiging van overeenkomsten, maar ook over het opstellen en nakomen ervan.
 • Goederen- en verbintenissenrecht
  In het goederen- en verbintenissenrecht zijn de regels vastgelegd met betrekking tot de zeggenschap over goederen en (het vestigen van) zakelijke rechten.
 • Huurrecht
  Het huurrecht bevat alle regels die gaan over huur, huurovereenkomsten en de wettelijke verhouding tussen verhuurder en huurder.
 • Pachtrecht
  In het pachtrecht zijn de regels vastgelegd over het in gebruik geven van een onroerende zaak (zoals grond) ter uitoefening van bedrijfsmatige landbouw.