Verlies registratie door grensoverschrijdend gedrag

Een internist zou artsen in opleiding tijdens een echografie-oefening hebben betast in de schaamstreek, hun ondergoed opzij hebben geschoven en filmpjes hebben gemaakt. De internist ontkende dit laatste en stelde dat de overige handelingen noodzakelijk waren voor het onderzoek. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg ging hier niet in mee en oordeelde dat de internist het vertrouwen van de artsen in opleiding heeft misbruikt en hun mentale gezondheid heeft geschaad. U leest er meer over in dit artikel: Internist Maasstad Ziekenhuis verliest baan na betasten coassistenten | RTL Nieuws