Voorbeeldbrieven

Op deze pagina vindt u een aantal voorbeeldbrieven die u tegen een klein bedrag kunt downloaden. Als u op het kopje van de betreffende brief klikt, dan wordt u doorgeleid naar de betaalpagina van de voorbeeldbrief.

Voorbeeldbrief huuropzegging
Wilt u uw huur opzeggen? Houd dan wel rekening met de opzegtermijn en de eventueel terug te betalen borg.

Voorbeeldbrief ontslag
Hebt u een nieuwe baan, of wilt u wegens een andere reden ontslag nemen? Houd dan wel rekening met de opzegtermijn en in te leveren eigendommen van het bedrijf (zoals laptop, telefoon, etc.).

Voorbeeldbrief aansprakelijkstelling
Hebt u als gevolg van onrechtmatig handelen of nalaten van iemand anders schade opgelopen? Dan kunt u de wederpartij hiervoor aansprakelijk stellen.

Voorbeeldbrief ingebrekestelling
Hebt u een overeenkomst gesloten en komt de wederpartij de gemaakte afspraken niet na? Spreek de wederpartij hier dan eerst op aan en stel hem of haar in de gelegenheid om de afspraken alsnog binnen een redelijke termijn na te komen. Gebeurt dit niet? Dan kunt u de wederpartij in gebreke stellen.

Voorbeeldbrief klacht
Wilt u een klacht indienen of een conflict benoemen? Dan kunt u dit schriftelijk doen. In deze brief kunt u aangeven wat u precies dwarszit en hoe u de situatie graag opgelost zou willen zien.