Werkwijze

Binnen één week na ontvangst van uw aanvraag zal per e-mailbericht contact met u worden opgenomen voor het plannen van een intakegesprek. Dit gesprek vindt telefonisch of via beeldbellen plaats. Wilt u liever een persoonlijk gesprek? In dat geval neem ik graag de mogelijkheden van een bezoek aan huis met u door. Tijdens het intakegesprek zullen wij uw casus bespreken. Zo ontstaat er een helder en vooral volledig beeld van de situatie. Ook kan een termijn worden afgesproken voor het indienen van eventuele aanvullende stukken (zoals bijvoorbeeld contracten) die relevant zijn voor de beoordeling van uw casus. 

Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden en de termijn voor het aanleveren van aanvullende stukken is verstreken, zal ik mij verder inhoudelijk gaan verdiepen in uw dossier en hierover schriftelijk juridisch advies uitbrengen. Het juridisch advies bestaat uit een aantal vaste elementen en is uitsluitend bedoeld om inzicht te bieden in de juridische mogelijkheden waarop u met uw situatie om kunt gaan. Het advies wordt u binnen vier tot zes weken na datum intakegesprek per e-mailbericht toegezonden, e.e.a. behoudens de eventuele termijn die gemoeid is met het aanleveren van aanvullende stukken.